top of page

Checklista vid taklyft
och ombyggnad

Att ha koll på alla steg inför ett kommande taklyft eller ombyggnad är en viktig del i byggprocessen. På denna sida har vi samlat viktiga steg i processen som måste finnas med i ditt avtal eller som bör kollas upp, oavsett vilken entreprenör du väljer.

Ansvarsfördelningen mellan företag och privatperson

När du ska göra ett taklyft eller bygga om hemma är det inte alltid lätt att veta vad som ska göras eller vem som ska göra vad. Därför har vi skapat en checklista för att öka förståelsen kring ansvarsfördelningen mellan företag och privatperson vid ett taklyft eller en ombyggnation. 

✔ Vi arbetar bara med fasta priser

✔ Alla priser och offerter från oss är exkl. ROT-avdrag

✔ Vi samarbetar endast med entreprenörer som har erforderliga tillstånd

Måste göras oavsett entreprenör:
Taklyftarna
Kund

Personligt besök 

-

Rita och planera

-

Kontakt med myndigheter och företag

-

Kontrollera planbestämmelser

-

Upprätta skriftligt entreprenadavtal

-

Sammanställa underlag till banken

-

Upprätta bygglovsritningar

-

Val av kontrollansvarig (Ka)*

-

Färdigställandeförsäkring**

-

Byggfelsförsäkring***

Upprätta komplett bygglovsansökan

-

Val av inredning

Deltaga på samrådsmöte

Startbesked från stadsbyggnadskontoret

-

Komplettera hemförsäkring med en byggherreförsäkring****

Ta emot byggnadsmaterial

-

Samordning av hantverkare på byggplatsen

-

Byggledning av hela produktionen

-

* Kan endast utses och köpas av beställaren

** Enligt "Plan- och bygglagen" krävs normalt en färdigställandeförsäkring (ingår alltid i vår offert)

*** Enligt "Plan- och bygglagen" krävs normalt ingen byggfelsförsäkring (köps av beställare, Taklyftarna är behjälpliga)

**** Köps av beställaren och Taklyftarna är behjälpliga

Ingår hos
Taklyftarna

Bör göras oavsett entreprenör:

 • ​Bedömning av hur tomt och trädgård påverkas

 • Bedömning av hur staket, häckar och murar påverkas

 • 3D-ritningar för att se hur det kommer att se ut

 • Byggstartmöte på byggplats med ansvarig byggledare

 • Endast använda skriftligt tilläggsavtal

 • Bygga ställning och tält över arbetsplatsen

 • Slutbesiktning av opartisk besiktningsman

 • Mätning av kundnöjdhet för att förbättra processen

Ingår hos
Taklyftarna

Bör kontrolleras oavsett entreprenör:

 • Entreprenörens ansvarsförsäkring

 • Entreprenörens F-skatt

 • Aldrig betala förskott för material eller arbete

bottom of page