Frågor och svar

Hur mycket behöver jag göra själv?


När du anlitar Taklyftarna är det meningen att du skall ha tid till att leva ditt liv och ta hand om din familj. Du behöver vara beslutsfattare i stora beslut samt vara närvarande vid specifika steg under processen. Resten tar vi hand om.
Vad skiljer er från andra företag i branschen?


Idag finns ingen annan leverantör av det helhetskoncept vi erbjuder till privatpersoner vid ett taklyft eller en utbyggnation. Vi tar hand om vår kund på samma sätt som stora byggföretag (Skanska, JM) hanterar sina företagskunder, dvs. levererar en helhetslösning som inkluderar allt från arkitekt till slutbesiktning av färdig ombyggnation eller taklyft. Tillit och förtroende är viktigt för oss och vi vill att du som kund alltid känner dig involverad till den nivå du själv önskar. Vi anstränger oss för att säkerställa att vi talar ett språk som du är bekväm med och som du förstår när vi beskriver vad vi gör. Det ska vara enkelt att genomföra en ombyggnation eller taklyft som kund även om man har liten eller ingen erfarenhet av byggnationer. Det är vår uppgift att se till att vi gör allt så enkelt som möjligt för din förståelse. Vi sammanställer även en produktionskalkyl där vi använder konsumentverkets rekommenderade kalkyl. I den specificeras alla kostnader för din kännedom. För att öka din förståelse för ansvarsfördelningen mellan företag och privatperson vid en ombyggnation eller taklyft – se vår checklista för alla ansvarsområden och steg här på vår hemsida.
Kostar det något att träffas för att diskutera våra förutsättningar?


Absolut inte.
Hur lång tid tar en ombyggnation eller taklyft?


Beror väldigt mycket på förutsättningarna, men ca 8-20 veckor aktiv byggtid på din fastighet.
Hur sker betalningen för min ombyggnation?


En betalningsplan upprättas för dig. En betalning sker aldrig i förskott, utan alltid efter specifikt genomförda moment. De sista 10% av er betalning erläggs efter godkänd slutbesiktning.
Hur mycket stör en ombyggnation eller ett taklyft min familjs vardag?


Vårt mål är att inverka så lite som möjligt i din och din familjs vardag. Kan vi genomföra vissa moment under perioder av dygnet när det är mer lämpligt för er försöker vi självklart att lösa det.
Hur håller jag reda på mina åtaganden och alla jag måste kontakta?


Med Taklyftarna är det väldigt enkelt att samarbeta. Du har endast en huvudkontakt som koordinerar hela projektet och ser till att du ständigt är uppdaterad med vad som händer och vad som är nästa steg.
Är Taklyftarna försäkrade och vad måste jag tänka på?


Självklart. Vi har en ansvars- och entreprenadförsäkring samt att vi ordnar med färdigställandeskyddet av din fastighet. Din nuvarande hemförsäkring bör alltid kompletteras för att täcka byggnation under byggperioden. En kopia av försäkringen är en del av avtalet.
Gäller ROT avdraget?


Ja. Lagen innebär att ROT-avdrag förs in i systemet för skattereduktion för hushållstjänster (RUT). Regeringen kallar det HUS-avdrag. Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller utbyggnader och/eller underhåll av ett småhus, ägarlägenhet eller en bostadsrätt får en skattereduktion med max 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor person. Det är upp till dig som individ att säkerställa att du ej har utnyttjat skattereduktionen innan påbörjad byggnation. ROT-och RUTavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Alla prisuppgifter vi lämnar är exklusive ROT-avdrag.
Hur sker överlämningen av en färdig ombyggnation?


Överlämningen sker tillsammans med Er som beställare, en oberoende kvalitetssäkrad besiktningsman samt Taklyftarna närvarande. Vår målsättning är att varje ombyggnation och taklyft skall avslutas med nöjda parter. Förhoppningsvis är det er rekommendation som ger oss vårt nästa uppdrag.